Plakat

Plakat til Geopark Festival 2014. Mål: 50x70cm. Uindrammet. Kan købes for 100 kr. ved henvendelse til Vivian Just, mob. 23826327

Plakaten ”Geopark Fauna”  (signeret) kan købes for 100kr (+forsendelse i rør 40kr) Den måler 70x50 cm og passer som fod i hose til IKEA´s standardrammer.
Sådan gør du: 
      
    

  

1) Send en sms med dit navn og adresse til  Vivian Just, mobil 23 82 63 27 (eller ring) 

2) Betal 140kr via mobilepay til samme mobilnr 

    -Jeg bekræfter samme dag på en sms til dig, og sender plakaten som A-post med Postdanmark.


 


Forhistorien til plakaten:


I 2014 ansøgte odsherred kommune UNESCO om at blive godkendt som geopark.

         

Der fandtes 111 geoparker på verdensplan, og Danmark havde ingen.


Vi blev godkendt i september 2014, og kan nu kalde os Danmarks første Geopark, Geopark Odsherred.


For at blive godkendt kræver det bl.a. at lokalbefolkningen skal være
involveret som en aktiv del af miljøet, og her kommer kunsten ind, fordi Odsherred har mangeårig tradition for at have et kunstnermiljø.

          

       

Det blev nu besluttet at man ville afholde en geopark festival, hvor der skulle sættes fokus på Geoparkens 4 ben, som er:

       

-Naturen/Landskabet


-Fødevarerne


-Kulturhistorien


-Kunsten

   

        

Vi var så en håndfuld kunstnere, som blev spurgt om vi ville bidrage med at skabe hver vores plakat, som kommunen stod for trykningen af. Festivalen fandt sted i juli 2014 og plakaterne vil fremover blive solgt som Geopark Festival 2014 plakater.


Vi blev inviteret til en inspirationstur, som startede på Dragsholm slot –hvor geopark infopunktet befinder sig- og tog på tur sammen med festivalleder Paya hauch Fenger og naturvejleder Jørgen Stoltz, vi plukkede ramsløg og besteg Vejrhøj, og oplevede naturen.


Nu maler jeg ikke så meget landskaber, men dér nedenfor Vejrhøjområdet, ligger et skønt fredet område, Sanddobberne, og der har man sat kvæg ud for at græsse, for at sørge for at holde landskabet åbent.

Det er skotske Belted Hallowaykvæg, man har sat ud, kendetegnet ved deres hvide mavebælte. Det er en meget naturnær race, som ikke gider blive klappet, men man har valgt kvæg, der er avlet på mere venligtsindede linier, så det ikke er så farligt at tage hen og kigge på dem. Køerne græsser også f.eks. på korevlerne.
   

 
     

Beskrivelsen af plakaten:

            

For at kunne kalde sig en geopark skal man først og fremmest have et helt
unikt landskab. Og det har vi, dannet helt tilbage fra istiden. Ismasserne har givet Odsherred de 3 buer:

Vejrhøjbuen, Vigbuen og Højbybuen.


De indgår også i geopark Odsherreds logo.


Og de leger gemmeleg i min plakat her.


Som kuriosum kan nævnes at ”il bue” på italiensk faktisk betyder okse, stud.

            

Der ses også kranier af de to urokser, som er blevet fundet i Odsherred.


Således mødes fortid og nutid, og kulturhistorien er kommet med på plakaten.


Nederst: Vig-uroksen, fundet i 1904, står på nationalmuseet.


Øverst: Prejlerup-uroksen, fundet i 1983, udstillet på Naturhistorisk museum i Kbh., (Zoologisk museum)

                  

Omkring kvæget ses små Odsherredlandkort.


Dyrene i de små Odsherredlandkort er:


Øverste række fra venstre:
Musvåge-nattergal-skovrandøje-gærdesmutte-tårnfalk


 Nederste række fra venstre:
Flagermus-firben-skovmår-rådyr-hare-tornskade-trane-frø
(Nekselø)


Halvdelen af alle danske sommerfugle, er at finde i Bjergene              

           

Maleteknikken:


Jeg kalder mine billeder for ”krummelurebilleder”, stilarten hedder også ”Tangles”. Originalen er malet med akvarel og akryl.


 Plakaten ”Geopark Fauna” kan købes for 100kr (+forsendelse) ved henvendelse hos:


Vivian Just
www.gallerijust.dk mobil 23 82 63 27DANMARKS FØRSTE GEOPARK FESTIVAL JULI 2014


Jeg deltog med KORT & KUNST- plakatmotivet "Geopark fauna", samt andre værker, bl.a. en helt ny serie “kort-værker”, kreeret specielt til Geopark festivalen.


Om KORT & KUNST-udstillingen skriver festivalleder Paya Hauch-Fenger:

“I april 2014 blev fem udvalgte kunstnere inviteret til at skabe deres eget kort over geoparken. Med andre ord blev de spurgt: Hvad er geoparken for dig? Kunstnerne har fra april - juli hver især arbejdet med deres særlige udtryksform. Som du kan se på udstillingen, har det for nogen været en lang proces, med mange omveje, mens andre med det samme vidste hvad de ville lave.

 

Samtidig kan du se, at kunstnerne har ladet sig inspirere så meget af opgaven, at de har lavet andre kort-relaterede kunstværker.

 

Kunstnerne har hver i sær valgt et værk hver, fra deres egen produktion, som er blevet trykt som plakater, og vil fremover blive solgt som Geopark Festival 2014 plakater. “